Chat Now Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • chất lượng rèn kim loại nhà máy
  • chất lượng Nhẫn thép rèn nhà máy
  • chất lượng Ống rèn nhà máy
  Tin tức tin tức sản xuất mới nhất về Việc giải thích từng từ cung cấp càng nhiều trợ giúp càng tốt trong việc hiểu ý nghĩa của toàn bộ sự kết hợp.

  Jiangyin Fangyuan Ringlike Forging And Flange Co., Ltd. Trung Quốc nhà máy

  Jiangyin Fangyuan Ringlike Forging & Flange Co.,Ltd, established in 1993, is the member of the Confederation of Chinese Metalforming Industry, Chinese wind energy association, China petroleum & Petro-chemical Equipment Industry Association. Jiangyin Fangyuan Ringlike Forging & Flange Co., Ltd, được thành lập năm 1993, là thành viên của Liên đoàn Công nghiệp Kim loại Trung Quốc, Hiệp hội năng lượng gió Trung Quốc, Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Hóa dầu & Dầu khí Trung Quốc. As one of the biggest ring forging manufacturers in China, our company is specialized in manufacturing gear rings, flanges, ...

  Để lại lời nhắn
  Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!

  TIẾP TỤC
  Danh mục phổ biến Tất cả các
  Đăng ký